De gemeenteraadscommissie Werk & Inkomen vergadert op woensdag 19 september a.s.. Op de agenda staat o.a. het haalbaarheidsonderzoek dat verricht is naar ‘basisbanen’. De conclusie is dat deze haalbaar zijn.

De collegebrief inclusief bijlage (het onderzoek) bestaat uit 36 pagina’s (2 brief + 34 onderzoek) en gaat hierbij.