Op 19 juli verscheen een brief van het college van B&W over het armoedeleid. Het ging over een terugblik op de armoedenota ‘Perspectief’. De conclusie van B&W is dat de nota – vanwege de herindeling per 1 januari met Ten Boer en Haren – met een jaar verlengd wordt. Er komt nog een uitvoeringsnota voor 2019.

In de brief wordt ook ingegaan op de stand van zaken en op opmerkingen die de Rekenkamer heeft eerder heeft gemaakt.

De bespreking van dit lijvige pakket (99 bladzijden: 6 brief college + 93 rapportage) vindt plaats in een extra bijeenkomst van de raadscommissie Werk & Inkomen op 3 oktober a.s.