Mensen die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering vormen het grootste aandeel in de lage inkomensgroepen. Hoe ziet de ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen in de afgelopen jaren er uit in de provincie Groningen, naar leefvorm? Sociaal Plan Bureau Groningen zocht het uit.

 

In alle Groninger gemeenten is tussen juli 2011 en juli 2015 het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen toegenomen. De groei in het aantal bijstandsuitkeringen is tussen 2011 en 2015 toegenomen met 3650 personen dat is 22,1% in de provincie Groningen, en met 18,6% in Nederland.

Tweederde van de mensen met een bijstandsuitkering is alleenstaand. Een vijfde is alleenstaande ouder. De toename is het grootst bij de categorie (echt)paren. Het betreft hier één uitkering die aan twee personen wordt toegekend die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

De enige groep die te maken heeft met een afname van het aantal bijstandsuitkeringen is landelijk de groep personen vanaf de AOW leeftijd. In de provincie Groningen is ook in deze groep een toename in het aantal bijstandsuitkeringen te zien. In 2011 was de AOW leeftijd 65 jaar. In 2015 was deze 65 jaar en drie maanden.

In 2011 vielen de bijstandsuitkeringen nog onder het Rijk via de WWB (Wet Werk en Bijstand). Met ingang van 2015 valt alle bijstand onder de Participatiewet en zijn gemeenten verantwoordelijk. De Participatiewet vervangt de WWB, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wajong (jong gehandicapten).

Gemeenten met het hoogste percentage bijstandsuitkeringen ten opzichte van de totale bevolking zijn de gemeenten Groningen (5,2%) Appingedam, Delfzijl en Hoogezand-Sappemeer (alle 3,7%)

Met dank aan Sociaal Plan Bureau Groningen

http://www.sociaalplanbureaugroningen.nl/bijstandsuitkerkingen/