Cliëntenraad

Binnen dit onderdeel treft u de organisatorische kant aan van de Cliëntenraad, zoals vacatures, reglementen en jaarverslagen.