Op 20 oktober heeft de Cliëntenraad het college verzocht om de stijgende gasprijzen te agenderen. We hebben het onderwerp onderzocht maar in de afgelopen weken zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen geweest. Zo begint de compensatieregeling van het Rijk steeds meer vorm te krijgen.

De vragen van de Cliëntenraad bleken niet meer aan te sluiten op deze ontwikkelingen, en ook onze reactie op het verzoek bleek dan in het afstemmingsproces steeds weer achterhaald te zijn. 

We willen daarom voorstellen om te wachten met de beantwoording tot de invulling van de compensatieregeling van het Rijk door de gemeente Groningen helder is uitgewerkt. We informeren de Cliëntenraad daar dan over, en als het vragen oplevert dan gaan we daarover met jullie in gesprek.