In december 2020 heeft de gemeenteraad van Groningen een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad vastgesteld, ” Verordening Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen 2021″. Die nieuwe verordening was nodig vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.