In december 2020 heeft de gemeenteraad van Groningen Verordening Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen 2021een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad vastgesteld. Die nieuwe verordening was nodig vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.