De Cliëntenraad Werk & Inkomen van de Gemeente Groningen

nodigt je uit om te solliciteren als

LID van de CLIËNTENRAAD

Wat doen wij:

De Cliëntenraad Groningen komt op voor de meer dan 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Onze taak is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het College van Burgemeester en Wethouders op het terrein van:

 • Werk
 • Inkomen
 • Maatschappelijke Participatie
 • Minimabeleid
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening

Het gaat dus vooral om de positie en de bejegening van de mensen die op of onder de grens leven van 120% van de bijstandsuitkering.

Wie zijn wij:

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 6 mensen (op een maximum van 14 leden) en een onafhankelijk voorzitter. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedenken en meepraten over hun positie met de mensen die in de gemeente de beslissingen nemen. Wij gaan niet over individuele klachten.

Wat vragen we:

 • Woonachtig zijn in de gemeente Groningen
 • Zelf te maken hebben met de Participatiewet en/of met een inkomen van op of onder de 120% van het bijstandsinkomen
 • Mee willen denken en praten over het geven van adviezen
 • Bereidheid en enthousiasme om met anderen samen te werken in de Cliëntenraad
 • In staat zijn om op te komen voor de belangen van de mensen uit de doelgroep
 • Inzet van ongeveer 8 tot 10 uur per week
 • Aanwezig zijn op vergaderingen (meestal op woensdagochtend)

Wat bieden we:

 • Trainingen op maat, zoals een schrijfcursus om adviezen te kunnen schrijven
 • Individuele begeleiding door de voorzitter
 • Vergoeding

Voor meer informatie kun je terecht bij Els Bonnema, ambtelijk secretaris, Tel: 06-21878538 of via info@clientenraadgroningen.nl

Je kunt je brief met motivatie mailen naar info@clientenraadgroningen.nl