Op 16 december j.l. heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorstellen van het college van B&W voor een nieuwe Cliëntenraad (CR). Op grond hiervan heeft de voltallige CR haar ontslag per 31 december ingediend. De CR was van mening dat met deze voorstellen de onafhankelijkheid van de CR dusdanig zou worden aangetast dat ze haar werk niet (meer) naar behoren kon doen.

Op verzoek van wethouders Diks en Bloemhoff, heeft op 22 januari een gesprek plaatsgevonden met twee leden van de ‘oude’ CR over de ontstane situatie.

In dat gesprek is gezocht naar oplossingen binnen de Verordening die ertoe zouden kunnen leiden dat de oude CR toch zou kunnen functioneren in de overgangsfase tot een nieuwe CR (voorzitter en leden) zou zijn benoemd.

Naar de mening van beide CR-leden is een constructieve oplossing gevonden waarin ook recht wordt gedaan aan de voorwaarden om de onafhankelijkheid van de CR te waarborgen: De CR krijgt de meerderheid in de selectiecommissie voor de voorzitter en bepaalt samen met die nieuwe voorzitter hoe de werving en selectie van de nieuwe leden tot stand komt.

Vanmorgen hebben ook de andere leden hiermee ingestemd.

Hiermee pakt de CR weer enthousiast de draad op.

Groningen, 27 januari 2021

Hans Alderkamp, Voorzitter a.i. Cliëntenraad

Afschriften:

College van B&W; Gemeenteraad en directeur A. van Lingen