Adviezen

Gevraagde en ongevraagde adviezen van de Cliëntenraad Groningen gericht aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders en/of aan de Gemeenteraad van de Gemeente Groningen

Advies over het Werkprogramma 2020-2022

De Cliëntenraad heeft bijgaand advies uitgebracht over het Werkprogramma 2020-2022. In het collegeakkoord was al aangekondigd dat het college met een programma zou komen om 500 mensen extra te activeren. Inmiddels leert het...

Lees verder
Bezig met laden