Adviezen

Gevraagde en ongevraagde adviezen van de Cliëntenraad Groningen gericht aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders en/of aan de Gemeenteraad van de Gemeente Groningen

Advies ondersteuning Kelderwerk

We doen hierbij een advies aan het college toekomen in het kader van armoedebestrijding in coronatijd en het Nieuw Maatschappelijk Akkoord: Steun Kelderwerk

Lees verder

Brief- en mailwisseling over advies Armoedebeleid

De Cliëntenraad is ontevreden hoe er binnen en door de gemeente is gereageerd op het advies van de Cliëntenraad over de besteding van de armoedemiddelen in 2020 en de plannen voor 2021. Op de site van de Gemeenteraad lazen we...

Lees verder
Bezig met laden