Advies over de uitvoering van ‘giften in de bijstand’

De Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht over de uitvoering van 'giften in de bijstand'. Dit n.a.v. de discussie over de wekelijkse boodschappen die een inwoonster in de gemeente Wijdemeren ontving. Dat was overigens niet de eerste keer dat de veel te strenge...

Lees meer

Advies over de indicatoren m.b.t. armoedebeleid

De Cliëntenraad geeft een advies uitgebracht over de indicatoren m.b.t. het armoedebeleid. Dat klinkt misschien wat onduidelijk, maar de gemeente heeft op basis van de armoedenota van eind 2019, 'Toekomst met Perspectief' geheten, indicatoren bedacht die van belang...

Lees meer

Advies Re-integratieverordening Participatiewet 2020

De re-integratieverordening is een algemeen bindende regeling binnen het kader van de Participatiewet, waar zowel het gemeentelijk apparaat als de doelgroep zich aan dient te houden. In het kader van transparant gemeentebeleid acht de Cliëntenraad het van groot...

Lees meer

College B&W ‘vergeet’ weer adviesraden te consulteren

De gezamenlijke adviesraden (de adviesraden van Haren en Ten Boer, plus Stadadviseert en de Cliëntenraad hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar het college. De brief begint met: Het college vraagt in een raadsbrief toestemming voor tijdelijke extra...

Lees meer