Advies ondersteuning Kelderwerk

We doen hierbij een advies aan het college toekomen in het kader van armoedebestrijding in coronatijd en het Nieuw Maatschappelijk Akkoord: Steun Kelderwerk

Lees meer

Brief- en mailwisseling over advies Armoedebeleid

De Cliëntenraad is ontevreden hoe er binnen en door de gemeente is gereageerd op het advies van de Cliëntenraad over de besteding van de armoedemiddelen in 2020 en de plannen voor 2021. Op de site van de Gemeenteraad lazen we dat het college in de collegebrief met...

Lees meer

“Wat is de waarde van een advies van de Cliëntenraad?”

Op verzoek van wethouder Diks heeft de Cliëntenraad een advies uitgebracht over de inzet van armoedemiddelen: zie ons advies CRA 2020-02 van 1 maart. In de brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp wordt hier met geen woord over gerept. Niet dat de Cliëntenraad om...

Lees meer