Lokaal nieuws

In deze categorie vindt u het lokale nieuws over het sociale domein in Groningen

‘Terugblik Armoedebeleid Perspectief’

Op 19 juli verscheen een brief van het college van B&W over het armoedeleid. Het ging over een terugblik op de armoedenota ‘Perspectief’. De conclusie van B&W is dat de nota – vanwege de herindeling...

Lees verder

Raadscommissie praat over ‘basisbanen’.

De gemeenteraadscommissie Werk & Inkomen vergadert op woensdag 19 september a.s.. Op de agenda staat o.a. het haalbaarheidsonderzoek dat verricht is naar ‘basisbanen’. De conclusie is dat deze haalbaar zijn. De...

Lees verder
Aan het laden