Lokaal nieuws

In deze categorie vindt u het lokale nieuws over het sociale domein in Groningen

Persbericht over de bezuinigingen op de Stadjerspas

De Cliëntenraad heeft een persbericht uitgebracht over de bezuinigingen die per 1 januari op de Stadjerspas zijn doorgevoerd. Het advies dat de raad aan het college heeft uitgebracht (‘draai de bezuinigingen terug’),...

Read More

Advies: Draai bezuinigingen op de Stadjerspas terug

De Cliëntenraad heeft vandaag (8 januari 2020) een advies uitgebracht over de bezuinigingen op de Stadjerspas. Op 27 december kregen de bezitters van de Stadjerspas te horen dat met ingang van 1 januari een aantal kortingen zijn...

Read More

Groningse ambtenaren schrijven veel te ingewikkeld

Van oogtv.nl van 9 december 2019: Ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie kwamen donderdag samen in het provinciehuis om beter te leren communiceren. Tijdens de cursus namen ze elkaars werk onder de loep. De cursus,...

Read More

Brief CR aan college B&W over verlaging PGB-tarieven

Aan:College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v.Mevrouw Jongman Datum:17 november2019 Onderwerp: Bezwaar tegen de voorgestelde verlaging van het pgb-tarief informele zorg in de “Verordening maatschappelijke...

Read More
Loading