Lokaal nieuws

In deze categorie vindt u het lokale nieuws over het sociale domein in Groningen

Tips voor de smalle beurs (2e helft 2018)

We kregen al vragen waar de nieuwere tips bleven en we misten ze zelf ook al, maar ze zijn er weer: de tips voor de smalle beurs voor de 2e helft van 2018. Die is ook al weer voor de helft voorbij, maar beter laat dan nooit. De...

Lees verder

‘Terugblik Armoedebeleid Perspectief’

Op 19 juli verscheen een brief van het college van B&W over het armoedeleid. Het ging over een terugblik op de armoedenota ‘Perspectief’. De conclusie van B&W is dat de nota – vanwege de herindeling...

Lees verder

Raadscommissie praat over ‘basisbanen’.

De gemeenteraadscommissie Werk & Inkomen vergadert op woensdag 19 september a.s.. Op de agenda staat o.a. het haalbaarheidsonderzoek dat verricht is naar ‘basisbanen’. De conclusie is dat deze haalbaar zijn. De...

Lees verder
Aan het laden