Adviezen

Gevraagde en ongevraagde adviezen van de Cliëntenraad Groningen gericht aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders en/of aan de Gemeenteraad van de Gemeente Groningen

Advies Verlaging Wajong-uitkeringen

Per 1 januari 2018 worden de Wajong-uitkeringen verlaagd. In dit ongevraagde advies vraagt de Cliëntenraad aan de gemeente of ze de groep waarom het gaat in beeld heeft, of de ‘meerkostenregeling’ verhoogd kan...

Lees verder
Aan het laden