Adviezen

Gevraagde en ongevraagde adviezen van de Cliëntenraad Groningen gericht aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders en/of aan de Gemeenteraad van de Gemeente Groningen

Advies over het gebruik van Suwinet

Suwinet is het systeem waarin gemeenten informatie over burgers opslaan. Het gebruik ervan is strikt omschreven; niet iedere ambtenaar heeft toegang tot alle informatie. Toch komt het voor dat Suwinet al of niet per ongeluk toch...

Read More

Advies aanpassing meerkostenregeling 2018

De Cliëntenraad heeft onderstaand advies uitgebracht over de aanpassing van de meerkostenregeling zoals deze wordt besproken in de raadscommissie Werk en Inkomen van woensdag 16 mei 2018.

Read More
Loading