Adviezen

Gevraagde en ongevraagde adviezen van de Cliëntenraad Groningen gericht aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders en/of aan de Gemeenteraad van de Gemeente Groningen

Advies Verlaging Wajong-uitkeringen

Per 1 januari 2018 worden de Wajong-uitkeringen verlaagd. In dit ongevraagde advies vraagt de Cliëntenraad aan de gemeente of ze de groep waarom het gaat in beeld heeft, of de ‘meerkostenregeling’ verhoogd kan...

Lees verder

Advies CR over de ‘meerkostenregeling’

Eind september heeft de Cliëntenraad een ongevraagd advies uitgebracht over de ‘meerkostenregeling’. In de brief van het college van B&W over dit onderwerp worden een aantal voorstellen gedaan waar de...

Lees verder

Advies Voortgang borging ‘Kansen in Kaart’

Op 11 oktober 2017 sprak de commissie Werk en Inkomen over de brief van B&W over de voortgang van het project ‘Kansen in Kaart’ (KIK). In deze brief staat dat een groot deel van de aanpak in dit KIK-project al...

Lees verder
Aan het laden