Adviezen

Gevraagde en ongevraagde adviezen van de Cliëntenraad Groningen gericht aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders en/of aan de Gemeenteraad van de Gemeente Groningen

Advies over het Werkprogramma 2020-2022

De Cliëntenraad heeft bijgaand advies uitgebracht over het Werkprogramma 2020-2022. In het collegeakkoord was al aangekondigd dat het college met een programma zou komen om 500 mensen extra te activeren. Inmiddels leert het...

Read More

Advies: Draai bezuinigingen op de Stadjerspas terug

De Cliëntenraad heeft vandaag (8 januari 2020) een advies uitgebracht over de bezuinigingen op de Stadjerspas. Op 27 december kregen de bezitters van de Stadjerspas te horen dat met ingang van 1 januari een aantal kortingen zijn...

Read More
Loading