Zie voor meer informatie over de verschillende polissen die kunnen worden afgesloten: 

https://www.zorgpremies.nl/artsenkeuze.htm

 

ADRESSEN

MENZIS
Bezoekadressen: Winschoterdiep 70 te Groningen (Menzis kantoor)
Postadres: Postbus 75000, 7500 KC Enschede (bij declaraties “afdeling
Verzekerdennota’s” vermelden)
T 088 – 222 40 40 (Menzis Klantenservice)

ZORGINSTITUUT NEDERLAND
Regeling onverzekerden: Postbus 12023, 1100 AA Amsterdam ZO
T 0900 – 1485
Regeling wanbetalers: Postbus 22710, 1100 DE Amsterdam ZO
T 0900 – 0289
Ombudsman Zorgverzekeringen, Postbus 291,
3700 AG Zeist,
T 088 – 900 69 00
Geschillencommissie Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist,
T 088 – 900 69 00

BELASTINGDIENST/TOESLAGEN (zorgtoeslag)
Postadres: Postbus 4510, 6401 JA Heerlen
Belastingtelefoon: 0800 – 0543