Brief Cliëntenraad aan wethouder Diks over zorgen m.b.t. de rol van de Cliëntenraad.

Hierbij ontvangt u een brief van de Cliëntenraad Werk en Inkomen over onze zorgen dat het college naar onze mening een drietal adviesaanvragen niet heeft voorgelegd aan de Cliëntenraad.

Lees verder