Werkwijze van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt om de 4 weken bij elkaar in een gezamenlijke vergadering. Daar wordt iedereen verwacht, worden besluiten genomen, adviezen vastgesteld en worden andere afspraken gemaakt.
Regelmatig is er een (ambtelijke) gast aanwezig om een bepaalde zaak toe te lichten. Deze plenaire bijeenkomst is vrijdags van 10 tot 12 uur.
De voorbereiding van dit overleg gebeurt een week eerder door een kerngroep, het Dagelijks Bestuur (DB). Deze kerngroep regelt ook organisatorische zaken.

In gevallen waarin met het uitbrengen van een advies niet kan worden gewacht tot de gezamenlijke vergadering, kan in overleg worden beslist dat (eerder) schriftelijk te doen.

Structureel heeft de gehele Cliëntenraad overleg met een directielid (elke 6 tot 8 weken), de raadscommissie Werk en Inkomen van de Gemeenteraad (1 tot 2 keer per jaar) en met de verantwoordelijke wethouder (ook 1 tot 2 keer per jaar).

Vergaderafspraken zijn nagenoeg altijd in het gebouw aan het Harm Buiterplein.

De Cliëntenraad werkt met commissies. Van elk lid van de Cliëntenraad wordt verwacht dat hij of zij deelneemt aan een commissie en aan andere overlegafspraken (ambtelijk of op thema).

Momenteel zijn er drie commissies, een commissie Werk, een commissie Inkomen en een commissie Communicatie.
De eerste twee behartigen ieder onderwerpen die onder de eigen portefeuille vallen. Op bepaalde thema’s kan een ‘ad hoc’ groepje worden ingesteld, waarin iedereen zitting kan nemen.
De commissie Communicatie verzorgt de publiciteit, voor een groot deel via informatie op deze site. De Cliëntenraad is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de site. Kennis van WordPress is daarvoor noodzakelijk. Mensen met belangstelling hiervoor worden speciaal uitgenodigd om te reageren.

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad vraagt een wekelijkse investering van 8 tot 10 uur. De commissies bepalen hun eigen afspraken, de plenaire vergaderingen (en het DB) zijn standaard op vrijdagmorgen, de overleggen met de directie, de gemeenteraadscommissie en de wethouder zijn op andere, wisselende, tijden.
Leden van de Cliëntenraad ontvangen een vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.