Werkwijze van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt om de 4 weken bij elkaar in een gezamenlijke vergadering. Daar wordt iedereen verwacht, worden besluiten genomen, adviezen vastgesteld en worden andere afspraken gemaakt.
Regelmatig is er een (ambtelijke) gast aanwezig om een bepaalde zaak toe te lichten. Deze plenaire bijeenkomst is op woensdag van 10 tot 12 uur. In gevallen waarin met het uitbrengen van een advies niet kan worden gewacht tot de gezamenlijke vergadering, kan in overleg worden beslist dat (eerder) schriftelijk te doen.

Structureel heeft de gehele Cliëntenraad overleg met een directielid (elke 6 tot 8 weken), de raadscommissie Werk en Inkomen van de Gemeenteraad (1 tot 2 keer per jaar) en met de verantwoordelijke wethouder (ook 1 tot 2 keer per jaar).

Vergaderafspraken zijn nagenoeg altijd in het gebouw aan het Harm Buiterplein.

De Cliëntenraad werkt met commissies. Van elk lid van de Cliëntenraad wordt verwacht dat hij of zij deelneemt aan een commissie en aan andere overlegafspraken (ambtelijk of op thema).

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad vraagt een wekelijkse investering van 8 tot 10 uur. De plenaire vergaderingen (en het DB) zijn standaard op woensdagmorgen, de overleggen met de directie, de gemeenteraadscommissie en de wethouder zijn op andere, wisselende, tijden.
Leden van de Cliëntenraad ontvangen een vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.