Nieuws

Relevant nieuws met betrekking tot het sociale domein. Deze categorie is opgesplitst in “Lokaal nieuws” en “Landelijk nieuws”.

Tips voor de smalle beurs (2e helft 2018)

We kregen al vragen waar de nieuwere tips bleven en we misten ze zelf ook al, maar ze zijn er weer: de tips voor de smalle beurs voor de 2e helft van 2018. Die is ook al weer voor de helft voorbij, maar beter laat dan nooit. De...

Lees verder

‘Terugblik Armoedebeleid Perspectief’

Op 19 juli verscheen een brief van het college van B&W over het armoedeleid. Het ging over een terugblik op de armoedenota ‘Perspectief’. De conclusie van B&W is dat de nota – vanwege de herindeling...

Lees verder

Raadscommissie praat over ‘basisbanen’.

De gemeenteraadscommissie Werk & Inkomen vergadert op woensdag 19 september a.s.. Op de agenda staat o.a. het haalbaarheidsonderzoek dat verricht is naar ‘basisbanen’. De conclusie is dat deze haalbaar zijn. De...

Lees verder

Aantal mensen met bijstandsuitkering daalt flink

Van nu.nl van 31 augustus 2018: Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal verder gedaald. De daling komt volledig voor rekening van mensen jonger dan 45 jaar. Dat was in vorige kwartalen ook al zo. Dat blijkt...

Lees verder
Aan het laden