Cliëntenraad

Binnen deze categorie treft u alle mededelingen en informatie van, en over de Cliëntenraad zelf.

Brief CR aan college B&W over verlaging PGB-tarieven

Aan:College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v.Mevrouw Jongman Datum:17 november2019 Onderwerp: Bezwaar tegen de voorgestelde verlaging van het pgb-tarief informele zorg in de “Verordening maatschappelijke...

Read More
Loading