Cliëntenraad

Binnen deze categorie treft u alle mededelingen en informatie van, en over de Cliëntenraad zelf.

Jaarverslag Cliëntenraad 2016

Voorwoord Jaarverslag. Na een beknopte weergave van onze missie, interne organisatie en werkwijze, wordt er verder ingegaan op onze werkzaamheden en activiteiten. Als belangenbehartiger van onze achterban en gesprekspartner van...

Lees verder
Aan het laden