Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Een advies en veel nieuwe berichten

Vandaag is een advies over het armoedebeleid (inzet middelen in 2020 en 2021) geplaatst evenals een flink aantal berichten. Zo ook de eerste drie (van vijf) longreads van Follow the Money over armoede.

(1 maart 2021)

Cliëntenraad pakt enthousiast de draad weer op

Op 16 december j.l. heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorstellen van het college van B&W voor een nieuwe Cliëntenraad (CR). Op grond hiervan heeft de voltallige CR haar ontslag per 31 december ingediend. De CR was van mening dat met deze voorstellen de onafhankelijkheid van de CR dusdanig zou worden aangetast dat ze haar werk niet (meer) naar behoren kon doen.

Op verzoek van wethouders Diks en Bloemhoff, heeft op 22 januari een gesprek plaatsgevonden met twee leden van de ‘oude’ CR over de ontstane situatie.

In dat gesprek is gezocht naar oplossingen binnen de Verordening die ertoe zouden kunnen leiden dat de oude CR toch zou kunnen functioneren in de overgangsfase tot een nieuwe CR (voorzitter en leden) zou zijn benoemd.

Naar de mening van beide CR-leden is een constructieve oplossing gevonden waarin ook recht wordt gedaan aan de voorwaarden om de onafhankelijkheid van de CR te waarborgen: De CR krijgt de meerderheid in de selectiecommissie voor de voorzitter en bepaalt samen met die nieuwe voorzitter hoe de werving en selectie van de nieuwe leden tot stand komt.

Vanmorgen hebben ook de andere leden hiermee ingestemd.

Hiermee pakt de CR weer enthousiast de draad op.

Groningen, 27 januari 2021

Hans Alderkamp, Voorzitter a.i. Cliëntenraad

Afschriften:

College van B&W; Gemeenteraad en directeur A. van Lingen

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Lokaal nieuws

Cliëntenraad

Verordening Cliëntenraad 2021

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Groningen Verordening Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen 2021een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad vastgesteld. Die nieuwe verordening was nodig vanwege de fusie van...