Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

"Geacht college, beste Isabelle en Carine,"

Zo begint de brief die vandaag naar het college van B&W is gestuurd. De brief vervolgt met:
 
"Hierbij doen we jullie onze reactie op jullie raadsvoorstel “Harmonisatie Cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie”en ons advies om te komen tot een verordening voor de Cliëntenraad toekomen, die het behoud van haar onafhankelijkheid, de opgebouwde expertise en een ledenbestand dat representatief is voor de doelgroep borgt.
In de hoop op een goed gezamenlijk gedragen oplossing."
 
De brief en de reactie op het raadsvoorstel staat in de rubriek 'Cliëntenraad". Het bijbehorende advies in de rubriek 'adviezen'.
 
(20 november 2020)

Hoe open en transparant is het college?

Op dinsdagmiddag 20 oktober stond al heel lang een afspraak gepland van de Cliëntenraad met wethouder Diks. Diezelfde dag zou het college beslissen tussen de beide scenario’s die er lagen voor de totstandkoming van een nieuwe Cliëntenraad die per 1 januari in moet gaan. Een scenario opgesteld door en vanuit de gemeente (scenario A) en een scenario opgesteld door de Cliëntenraad (scenario B). Het college koos die dag voor het eigen scenario (A). In het overleg met wethouder Diks werd ons dat meegedeeld. Er werd niet vermeld welke argumenten aan die keuze ten grondslag lagen, niet vermeld welke de doorslag hebben gegeven in de keuze van het college anders dan wat al in de stukken staat.

Wij hebben daarover inmiddels een verklaring uitgebracht. Van verschillende kanten zijn we inmiddels benaderd over dat collegebesluit. Een besluit dat nergens terug te vinden is. In de besluitenlijst van het college van die dag wordt met geen woord gerept over dit onderwerp, laat staan dat er een besluit is genomen over de wijze van samenstelling van een nieuwe Cliëntenraad.

In het scenario dat het college gekozen heeft, wordt gesteld dat dit open en transparant is (alsof dat niet geldt voor dat van de Cliëntenraad). Daardoor is het des te vreemder dat dit nergens terug te vinden is.

De bijlage waarin de beide scenario’s zijn uitgewerkt, inclusief het commentaar van de Cliëntenraad over het scenario van de gemeente, maken wij dan maar openbaar en staat in de rubriek ‘Cliëntenraad’. Zodat iedereen zelf een oordeel kan vellen over de voorstellen en de argumentatie en een keuze kan maken.

(26 oktober 2020)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Lokaal nieuws

Het voortduren en doorbreken van intergenerationele armoede

Het sociaal planbureau Groningen heeft onderzoek laten verrichten naar intergenerationele armoede. De inleiding van de uitkomst staat hieronder. Het onderzoek is te vinden op de site van het planburau Families in de Veenkoloniën...

Landelijk nieuws

G4-wethouders willen van kostendelersnorm af

van Binnenlands Bestuur van 5 november 2020 Wethouders van de G4-gemeenten zijn klaar met de kostendelersnorm, die volgens hen de woningnood verergert. Ze opperen verschillende alternatieven om de maatregel te vervangen. Onding...

Cliëntenraad