Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Reactie Cliëntenraad op Coalitieakkoord

De Cliëntenraad heeft het college een reactie gestuurd op het Coalitieakkoord. De reactie wordt begin mei met wethouder Mattias Gijsbertsen besproken. De reactie is te lezen via bijgaande link of via de 'gele' rubriek rechts onderaan deze pagina.

Op de gemeentesite is het Coalitieakkoord te zien: https://gemeente.groningen.nl/coalitieakkoord

http://www.clientenraadgroningen.nl/clientenraad/reactie-clientenraad-op-coalitieakkoord-gemeente-groningen/

(19 april 2019)

Nieuws

We hebben in de afgelopen weken een aantal interessante nieuwsberichten gepubliceerd; de meeste onder landelijk nieuws. Voel je vrij om er op te reageren.

Verder is er door de gemeente een projectleider aangesteld die gaat onderzoeken hoe de nieuwe adviesraden rond werk en inkomen er moeten gaan uitzien n.a.v. de fusie tussen Groningen met Ten Boer en Haren. Inhoudelijk nieuws is daarover nog niet te melden.

(14 april 2019)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Advies over het versimpelen van aanvragen van een uitkering

Het aanvragen van een uitkering geeft veel werk in korte tijd. De Cliëntenraad is van mening dat het te overleggen papierwerk zo klein mogelijk moet zijn en dat er meer tijd moet zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zeker als er...

Lokaal nieuws

Tandarts onbetaalbaar voor half miljoen mensen in Nederland

Van oogtv.nl van 11 april 2019 De organisatie ‘Dokters van de Wereld’ komt de komende maanden naar Groningen en vijf andere steden om gratis mondbehandelingen te geven aan mensen die anders geen toegang hebben tot de tandarts....

Landelijk nieuws

Cliëntenraad

Reactie Cliëntenraad op Coalitieakkoord gemeente Groningen

Geacht College, De Cliëntenraad Werk & Inkomen heeft met belangstelling kennis genomen van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie, getiteld ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’. In het akkoord staan...