Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Aan:  het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad  van Groningen

Betreft: Het beëindigen van de werkzaamheden van de leden van de Cliëntenraad Werk & Inkomen per 31 december 2020

Geacht college en raadsleden,

Woensdag 16 december heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening Cliëntenraad Groningen vastgesteld.

In de afgelopen maanden heeft de Cliëntenraad u er diverse malen op gewezen dat wij een aantal zeer essentiële bezwaren tegen dit voorstel hadden en hebben.

Desondanks heeft het collegevoorstel ongewijzigd de eindstreep behaald.

Dit betekent dat wij ons op onze positie hebben beraden. De uitkomst is dat wij unaniem per 31 december onze werkzaamheden als CR-lid zullen beëindigen. Wij kunnen het naar onze achterban naar eer en geweten niet verantwoorden om een bijdrage te leveren aan een vervolg dat moet leiden tot een Cliëntenraad die wordt samengesteld door een door het college gekozen selectiecommissie en daardoor haar onafhankelijkheid verliest.

Met spijt constateren we dat de gemeenteraad  hiermee heeft besloten om een eind te maken aan het bestaan van een onafhankelijke Cliëntenraad. Hierdoor is de jarenlange opgebouwde  expertise en ervaring verloren gegaan.

De Cliëntenraad Werk & Inkomen,

Hans Alderkamp, Klaas Kruizinga, Alga Kunst, Fleur Nagel, Sjoerd Otter, Wim Spiering, John Veldman en Martine Voorthuis

18 december 2020

NB. Vanaf nu wordt de site niet meer bijgehouden.

 

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

De bijstand anno 2020: veel plichten, weinig kansen

van binnenlandsbestuur.nl van 7 december 2020: We verwachten van alles van bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd biedt de arbeidsmarkt steeds minder kansen op werk. Het is tijd voor een radicale hervorming van de bijstand,...

Cliëntenraad