Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Overzicht Adviezen 2019

Er is een overzicht gemaakt van alle adviezen die de Cliëntenraad in 2019 heeft uitgebracht. Te vinden op de (gele) pagina.

(18 februari 2020)

Bezuinigingen op Stadjerspas van de baan!

Vanmiddag kregen we het bericht dat de bezuinigingen op de Stadjerspas van de baan zijn. Binnen nauwelijks 24 uur na onze bezwaren en ons advies om de bezuinigingen in te trekken, is dat besluit ook genomen.

De Cliëntenraad krijgt formeel nog een schriftelijk antwoord op het advies, maar gelukkig heeft voortschrijdend inzicht bij de gemeente opgeleverd dat de bezuinigingen alsnog niet doorgaan.

(9 januari 2020)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Lokaal nieuws

Verklaring Cliëntenraad over handelwijze college over WMO-taxi-regeling

Aan:                      College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v.                    Mevrouw I. Jongman Datum:                11 februari 2020 Ons kenmerk:   CRA 2020-04   Onderwerp:      Verklaring  over...

Landelijk nieuws

Werkgevers en het lage-inkomensvoordeel

Uit de Groene Amsterdammer van januari 2020 ‘Katsjing!’ Het LIV is een riante subsidieregeling voor werkgevers die het laagste salaris betalen. Deze ‘primarkpremie’ – vooral grote ketens als Primark en Hema profiteren van de...

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (februari 2020)

Op de foto voor het jaarverslag 2019. De foto is van Henk Tammens. Van links naar rechts: Fleur Nagel, Els Bonnema, Martine Voorthuis, Alga Kunst, Sjoerd Otter, Rose Franklin, Hans Alderkamp, John Veldman, Wim Spiering en Klaas...