Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Adviezen over het armoedebeleid 'Toekomst met Perspectief'

De Cliëntenraad heeft een uitgebreid advies uitgebracht over de nieuwe nota - een ontwikkelplan - voor het armoedebeleid. De raad is tevreden over het feit dat ze al in een vroegtijdig stadium betrokken is geworden, maar maakt zich grote zorgen. De nota gaat vooral in op hoe de gemeente armoede wil gaan aanpakken, maar concreet wordt het nauwelijks. Ook sorteert de gemeente al voor door de zogenaamde 'nadere regels' voor subsidiëring aan te passen terwijl de nota nog niet is vastgesteld. Vanwege tijdnood, omdat uiterlijk 1 oktober instellingen moeten weten waar ze aan toe zijn. En dat terwijl de nota - als alles volgens planning verloopt - pas op 28 september wordt vastgesteld.

De beide adviezen staan op deze site.

(21 augustus 2019)

Jaarverslag Cliëntenraad 2017/1018

Het jaarverslag 2017/2018 van de Cliëntenraad Werk & Inkomen is gereed. Zie verder op deze site.

(16 juli 2019)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

Bewindvoerders: mensen met schulden worden steeds armer

Van volkskrant.nl van 22 augustus 2019: Mensen met schulden en lage inkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. Dat is vooral te wijten aan de gestegen uitgaven aan...

Cliëntenraad