Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Vakantiegeld

We zien dat veel mensen op deze site zoeken naar de datum voor de uitbetaling van het vakantiegeld. Standaard is dat in de gemeente Groningen in de eerste week van  juni.

(26 mei 2019)

Verkorte aanvraag Meerkostenregeling kan gewoon op de post

Het formulier verkorte aanvraag Meerkostenregeling chronisch zieken kan ook per post opgestuurd worden, zonder te scannen en gebruik te maken van een DigiD.

Als je een verkorte aanvraag Meerkostenregeling chronisch zieken hebt ontvangen is het begrijpelijk dat de verwarring compleet is, met één formulier waar je alleen je handtekening op hoeft te zetten als je situatie niet gewijzigd is. En nog vier vellen met tegenstrijdige uitleg, hoe je je aanvraag moet inleveren. Met grote letters staat er bij dat je aanvraag MOET scannen en perse gebruik MOET maken van een DigiD en daarvoor naar WIJ kunt gaan.

Dit is niet nodig en ook niet verplicht. De gemeente heeft vergeten te vermelden dat je je aanvraag ook gratis kan opsturen naar de gemeente. Je kunt je aanvraag formulier gewoon ondertekenen en gratis opsturen naar de gemeente.

Het adres is:

Gemeente Groningen WMO: meerkostenregeling Locatie Kreupelstraat

Antwoordnummer 374 9700 WB Groningen

(14 mei 2019)

 

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Advies: ‘De woonsituatie kent vele tinten grijs’

De Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht waarin aandacht gevraagd wordt voor de soms wat ingewikkelde woonsituatie van mensen. Er is bij de aanvraag voor een uitkering alleen de keuze tussen ‘alleenstaand’ of...

Lokaal nieuws

Gemeente Groningen start na zomer met proef basisbaan

Van dvhn.nl van 23 mei 2019 De gemeente Groningen begint na de zomer met het experimenteren met de basisbaan. De gemeente wil in de loop van 2020 rond de 40 tot 50 basisbanen hebben gerealiseerd. Met het experiment wil de...

Landelijk nieuws

Werken bij het UWV: vast in een web van protocollen (deel 1)

Van volkskrant.nl van 25 mei 2019: Hoe kan het dat het UWV fraudeurs in het vizier heeft, maar de oplichters toch lange tijd met hun praktijken kunnen doorgaan? Het antwoord zit verscholen in ‘het systeem’, dat een geheel eigen...

Cliëntenraad

Reactie Cliëntenraad op Coalitieakkoord gemeente Groningen

Geacht College, De Cliëntenraad Werk & Inkomen heeft met belangstelling kennis genomen van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie, getiteld ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’. In het akkoord staan...