Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Hoe zit het met de meerkostenregeling voor mensen met een chronische ziekte of beperking?

Bij de Cliëntenraad komen signalen binnen dat mensen zich zorgen maken wanneer duidelijk wordt hoe de meerkostenregeling voor mensen met een chronisch ziekte of beperking in 2018 er uit komt te zien. Op 18 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat de vergoeding voor de zorgkosten voor  mensen met een chronisch ziekte of beperking in 2018 op 330 euro blijft. De gemeente heeft wel een nieuw criterium toegevoegd om in aanmerking te kunnen komen voor de regeling: Het verbruik van de eigen bijdrage via de zorgverzekering. Voor zover bekend kan men vanaf 1 mei een beroep doen op de regeling.

(15 maart 2018)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Landelijk nieuws

‘Aanvragen bijstand bij gemeente expres lastig’

Van ad.nl van 11 april 2018 Met ‘trucjes’ en slechte voorlichting proberen veel gemeenten te voorkomen dat inwoners daadwerkelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Ook worden mensen vaak niet geïnformeerd over het...

Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad 2016

Voorwoord Jaarverslag. Na een beknopte weergave van onze missie, interne organisatie en werkwijze, wordt er verder ingegaan op onze werkzaamheden en activiteiten. Als belangenbehartiger van onze achterban en gesprekspartner van...