Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

"Clip & Claar" cartoons

Clip & Claar was, sinds 2005, een cartoon in opdracht van stichting Cliëntenperspectief (Clip). De cartoon verscheen tot en met december 2017 maandelijks in de digitale NieuwsCliP. Per 1 mei 2013 is de jarenlange ervaring op het gebied van cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid ondergebracht bij Stimulansz, een organisatie voor kennis en advies op het gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn.

Omdat ze zo leuk zijn, zullen we er af en toe een plaatsen.

(5 juli 2018)

Huisbezoeken

Afgelopen week (12 juni) publiceerde de gemeente Groningen een nieuw protocol over huisbezoeken; wat mag wel en wat mag niet, wanneer wel en niet. Het is een lang en deels technisch verhaal en te vinden onder "Nieuws", maar de Cliëntenraad is benieuwd naar uw ervaringen met huisbezoeken. Mail ons daar gerust over.

In De Volkskrant van zaterdag 16 juni staat een heel uitgebreid artikel over hoe diverse Sociale Diensten proberen 'fraudeurs' op te sporen en hoe weinig rechtsbescherming er is voor mensen in de bijstand. Ook hoe weinig regelgeving er is over wat wel en niet mag, ook bij huisbezoeken. Vaak is er sprake van willekeur en intimidatie, iets wat eerder ook al is aangetoond. (http://www.clientenraadgroningen.nl/nieuws/hoe-controleert-de-gemeente-of-jij-fraudeert/). Het Volkskrant-artikel is ook in de rubriek "Nieuws"te vinden.

(16 juni 2018)

 

 

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

Leenstelsel weerhoudt bijstandskind ervan om te gaan studeren

Van trouw.nl van 26 juli 2018 Door de afschaffing van de basisbeurs in 2015 zijn er minder jongeren gaan studeren van ouders die van de bijstand leven. Het nieuwe leenstelsel is voor kinderen uit de armste gezinnen een hogere...

Cliëntenraad