Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Update Cliëntenraad september 2020

Het werk van de Cliëntenraad (CR) heeft deze zomer niet stilgelegen. Er zijn 2 adviezen uitgebracht: Over de harmonisatie (= gelijktrekking) van de re-integratieregelingen van de drie oude gemeenten, en over de indicatoren van het armoedebeleid. Ze staan beide in de rubriek adviezen. Dat het met het overleg rond het armoedebeleid stukken beter kan, blijkt uit een brief die de CR daarover aan de betrokken wethouder heeft gestuurd.

Vlak voor de zomer heeft de gemeente (eindelijk) een begin gemaakt met de harmonisatie van de Cliëntenraad. Al langer wordt er gewerkt aan een samenvoeging van de algemene adviesraden van Haren en Ten Boer met Stadadviseert, nu is ook duidelijk dat er daarnaast een een afzonderlijke Cliëntenraad voor Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie, inclusief het Minima- en Armoedebeleid en Schuldhulpverlening komt; min of meer in de vorm van de huidige Cliëntenraad. Wij zijn daar zeer blij mee. In de komende tijd wordt dat verder uitgewerkt.

(16 september 2020)

Advies Cliëntenraad over extra maatregelen armoedebestrijding vanwege corona

Op verzoek van de wethouder heeft de Cliëntenraad (CR) zich gebogen over extra noodzakelijke (verlichtende) maatregelen in tijden van corona in het kader van armoedebestrijding. De CR heeft daar inmiddels een advies over uitgebracht. De CR stelt voor om alle houders van een Stadjerspas vouchers te geven ter waarde van € 50, plus per kind een voucher ter waarde van € 20.

In een aanvulling op dat advies geeft de CR aan dat vanuit bestaand budget voor 2020 al een fors deel van het benodigde bedrag te vinden is. Het advies plus de aanvulling staan in de rubriek adviezen.

(13 juni 2020)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Advies over de indicatoren m.b.t. armoedebeleid

De Cliëntenraad geeft een advies uitgebracht over de indicatoren m.b.t. het armoedebeleid. Dat klinkt misschien wat onduidelijk, maar de gemeente heeft op basis van de armoedenota van eind 2019, ‘Toekomst met...

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

Arnhem scheldt al voor miljoen aan schuld kwijt

van www.gelderlander.nl van 11 september 2020 ARNHEM – Al honderden Arnhemmers die bij de gemeente in het krijt stonden, zijn van hun schuld af. In totaal is al 1 miljoen euro aan vorderingen kwijtgescholden. Wethouder...

Cliëntenraad