Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

We zijn er weer

Door omstandigheden zijn we een paar maanden 'uit de lucht' geweest. Hoe lang we nog onder de huidige vlag in die zelfde lucht blijven, is niet bekend. Klinkt overigens geheimzinniger dan het is. Dat heeft te maken met de fusie van Groningen met Ten Boer en Haren. Sinds 1 januari zijn ze samen de nieuwe gemeente Groningen. Gevolg van die samenvoeging is dat de oude adviesraden op termijn in de huidige vorm zullen stoppen (ook wij) als er door de gemeenteraad iets nieuws is bedacht en vastgesteld. Naar verwachting zal dit niet voor komende zomer geregeld zijn. We houden je op de hoogte.

(5 februari 2019)

Twee adviezen

De Cliëntenraad heeft twee - over wat kleinere onderwerpen maar niet minder belangrijk - adviezen uitgebracht. Zie de 'adviezen'pagina

(17 oktober 2018)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Advies over het versimpelen van aanvragen van een uitkering

Het aanvragen van een uitkering geeft veel werk in korte tijd. De Cliëntenraad is van mening dat het te overleggen papierwerk zo klein mogelijk moet zijn en dat er meer tijd moet zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zeker als er...

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

Cliëntenraad