Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Armoedebeleid gemeente Groningen

Het armoedebeleid in Groningen gaat op de schop. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet. De planning is dat e.e.a. in september in de gemeenteraad komt. De Cliëntenraad (CR) is betrokken bij de totstandkoming.

Ook aandacht voor een opinieartikel in het Dagblad is verwoord over hoe de schrijver de armoedeconferentie van enkele weken geleden heeft ervaren. Met tips. Dat artikel staat ook op deze site.

(13 juni 2019)

Het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) in opspraak

In de afgelopen tijd is er in de media - en ook op deze site - aandacht besteed aan de perikelen bij het NBK. De directeur moest weg, maar daarmee is het probleem natuurlijk niet voorbij. Vandaag het nieuws dat de gemeente Leeuwarden er genoeg van heeft en per 1 januari aanstaande er vanaf wil.

In de marge van dit mediageweld heeft de Cliëntenraad een heel praktisch advies uitgebracht. Stop bij dat NBK met het opvragen van gegevens die onnodig zijn. Zie de rubriek adviezen.

(13 juni 2019)

Vakantiegeld

We zien dat veel mensen op deze site zoeken naar de datum voor de uitbetaling van het vakantiegeld. Standaard is dat in de gemeente Groningen in de eerste week van  juni.

(26 mei 2019)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

Cliëntenraad

Reactie Cliëntenraad op Coalitieakkoord gemeente Groningen

Geacht College, De Cliëntenraad Werk & Inkomen heeft met belangstelling kennis genomen van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie, getiteld ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’. In het akkoord staan...