Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Inspraakreactie Cliëntenraad bij gemeenteraadscommissie Werk en Inkomen over armoedebeleid

Tijdens de commissievergadering van vanmiddag heeft de Cliëntenraad ook ingesproken. Vanwege het grote aantal insprekers was ieders spreektijd bekort, van 3 naar 2 minuten. De bijdrage van de Cliëntenraad staat op deze site in de gele rubriek.

(9 oktober 2019)

Cliëntenraad plaatst kanttekeningen op reactie B&W over adviezen armoedebeleid

De Cliëntenraad heeft onderstaande reactie van B&W op onze beide adviezen bestudeerd. Gezien die beantwoording zouden we op veel opmerkingen van het college uitgebreid kunnen reageren, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben een brief met drie voor ons belangrijke kwesties aan B&W gestuurd. Tegelijk hebben we de gemeenteraadsfracties benaderd om nog eens met hen rond de tafel te gaan over onze grootste bezwaren.

Onze reactie aan het college staat verderop op deze site (onder informatie van de Cliëntenraad; de 'gele' categorie).

(26 september 2019)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

Cliëntenraad