Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Invoeren van de Stadjerspas voor Haren is een jaar uitgesteld.

De gemeente ziet af van het invoeren van de Stadjerspas voor Haren per 1 januari a.s. Vanuit Haren - ook ondersteund door de Cliëntenraad, zie hieronder - is bezwaar gemaakt tegen die snelle invoering. De tijd om nog voldoende activiteiten te zoeken in Haren om mee te doen aan de Stadjerspas, bleek veel te kort. Voor Haren blijft de 'oude' regeling dus nog een jaar bestaan.

(3 december 2019)

Brieven Cliëntenraad aan college van B&W

De Cliëntenraad heeft in de afgelopen dagen drie brieven gestuurd naar het college. Een brief over de relatie tussen enkele re-integratie-instrumenten (Basisbanen, Participatiebanen, Schakelkans alias Flextensie) en het Ontwikkelhuis/Werkprogramma. Daarnaast twee brieven ter ondersteuning van anderen. Een brief van de werkgroep Armoede uit Haren over de veel te snelle invoering van de Stadjerspas voor Haren en een brief van de FNV over privacy-schending. Ze staan in de gele rubriek.

(11 november 2019)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

Cliëntenraad