Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Reactie B&W op adviezen Cliëntenraad ('Toekomst met Perspectief')

Het College van B&W heeft op 10 september de 'armoedenota' vastgesteld en daarbij tegelijk haar reactie gegeven op de ingediende adviezen, zoals de twee van de Cliëntenraad. Volgens planning bespreken de gezamenlijke raadscommissies Werk & Inkomen en Onderwijs & Welzijn dit raadsvoorstel op 10 oktober. Later volgt de bespreking in de Gemeenteraad.

Het raadsvoorstel plus de nota (als bijlage) zijn te vinden op https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/533027

De volledige tekst van de beide adviezen van de Cliëntenraad staan - zoals al eerder gemeld - op deze site.

(12 september 2019)

Adviezen over het armoedebeleid 'Toekomst met Perspectief'

De Cliëntenraad heeft een uitgebreid advies uitgebracht over de nieuwe nota - een ontwikkelplan - voor het armoedebeleid. De raad is tevreden over het feit dat ze al in een vroegtijdig stadium betrokken is geworden, maar maakt zich grote zorgen. De nota gaat vooral in op hoe de gemeente armoede wil gaan aanpakken, maar concreet wordt het nauwelijks. Ook sorteert de gemeente al voor door de zogenaamde 'nadere regels' voor subsidiëring aan te passen terwijl de nota nog niet is vastgesteld. Vanwege tijdnood, omdat uiterlijk 1 oktober instellingen moeten weten waar ze aan toe zijn. En dat terwijl de nota - als alles volgens planning verloopt - pas op 28 september wordt vastgesteld.

De beide adviezen staan op deze site.

(21 augustus 2019)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Lokaal nieuws

Hanzehogeschool begint een samenwerking met het UWV

Van rtvnoord.nl van 9 september 2019: Hanzehogeschool Groningen is een samenwerking met het UWV begonnen. 27 afgestudeerde hbo’ers mogen de komende tien maanden aan de slag bij de uitkeringsorganisatie. Ze worden opgeleid...

Landelijk nieuws

Cliëntenraad