Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Jaarverslag 2019

Het Jaarverslag van de Cliëntenraad over het vorige jaar is klaar. Je vindt het in de 'gele' rubriek.

(6 maart 2020)

Tips voor de smalle beurs 2020 - 1e helft

We hebben weer een mooi overzicht van belastingen, kwijtschelding en andere zaken die geld kunnen opleveren of waarmee je geld kan besparen. Op onze TIPS-pagina.

(24 februari 2020)

Overzicht Adviezen 2019

Er is een overzicht gemaakt van alle adviezen die de Cliëntenraad in 2019 heeft uitgebracht. Te vinden op de (gele) pagina.

(18 februari 2020)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Advies over basisbanen

Het is al weer even geleden dat de CR een advies heeft uitgebracht over de basisbanen. Gaat hier alsnog bij.

Lokaal nieuws

Gemeente tevreden met uitkomsten van bijstandsexperiment

Van rtvnoord.nl van 1 mei 2020 Meer maatwerk leveren, vertrouwen hebben in bijstandsgerechtigden en eigen regie houden. Dat was wat de strekking van het bijstandsexperiment ‘Bijstand op Maat’ was, dat in november...

Landelijk nieuws