Pagina selecteren

Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Werken met Flextensie

De Cliëntenraad wil graag in gesprek komen met mensen met wie gesproken is over werken in het kader van flextensie. Het gaat dan om mensen die volgens flextensie hebben gewerkt, mensen die niet hebben gewerkt maar wel in de pool zijn opgenomen en mensen die na een gesprek hebben afgezien van werken middels flextensie. Reacties graag voor 1 februari en bij voorkeur via het contactformulier. (8 januari 2018)  

Actueel

 

Vacature beheer site van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft dringend behoefte aan iemand die de Werkgroep Communicatie komt versterken. Belangrijk aandachtspunt is onder meer het bijhouden van deze site. Kennis van Wordpress is een must. Meer informatie over het lidmaatschap van de Cliëntenraad staat bij 'Over Ons' op deze site. (12 januari 2018)

Wat is de Clientenraad Groningen?

De Cliëntenraad Groningen vertegenwoordigt alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie. Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.  

Wat doet de Clientenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Advies Verlaging Wajong-uitkeringen

Per 1 januari 2018 worden de Wajong-uitkeringen verlaagd. In dit ongevraagde advies vraagt de Cliëntenraad aan de gemeente of ze de groep waarom het gaat in beeld heeft, of de ‘meerkostenregeling’ verhoogd kan...

Lokaal nieuws

VrijwilligersGroningen.nl heeft een vernieuwde website!

VrijwilligersGroningen is de enige digitale vrijwilligersvacaturebank in Nederland waarbij vacatures uit een complete provincie te vinden zijn. De steunpunten vrijwilligerswerk werken samen om de website gebruiksvriendelijk en...

Landelijk nieuws

Cliëntenraad

Help je mee wegwijzen?

De Cliëntenraad heeft in het kader van haar ledenwerfcampagne bovenstaande flyer uitgebracht. De flyer wordt in de komende weken verspreid bij onder meer alle WIJ-teams, alle filialen van de Bibliotheek en andere...