Toeslagen in het algemeen
Op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) voert de Belastingdienst/Toeslagen vier inkomensafhankelijke toeslagen uit:

KINDEROPVANGTOESLAG, geregeld in de Wet kinderopvang.

Voor meer informatie, kijk op “Kinderopvangtoeslag”.

HUURTOESLAG, geregeld in de Wet op de huurtoeslag.

Voor meer informatie, kijk op “Huurtoeslag

ZORGTOESLAG, geregeld in de Wet op de zorgtoeslag.

Voor meer informatie, kijk op “Zorgtoeslag

KINDGEBONDEN BUDGET, geregeld in de Wet op het kindgebonden budget.

Voor meer informatie, kijk op “Kindgebonden Budget

WOONKOSTENTOESLAG, tegenwoordig aan te vragen als “Bijzondere Bijstand”.

Voor meer informatie, kijk op “Beleidsregels Algemene & Bijzondere Bijstand“, zie artikel 5.34 & artikel 5.35

 

ADRESSEN

BELASTINGDIENST/TOESLAGEN
Bezoekadres: Kempkensberg 12 te Groningen (regiokantoor Groningen)
– Postadres algemeen (ook voor bezwaarschriften):
Belastingdienst/Toeslagen Postbus 4510, 6401 JA Heerlen
– Postadres voor Verzoek persoonlijke betalingsregeling:
Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum, Postbus 100, 6400 AC Heerlen
– Postadres voor Verzoek berekening beslagvrije voet:
Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum, Postbus 2549, 6401 DA Heerlen
Belastingtelefoon: 0800 – 0543

SOCIALE VERZEKERINGSBANK
Bezoekadres: Cascadeplein 5 te Groningen
– Postadres: Postbus 576, 9700 AN Groningen
T 050 – 316 90 20 (kinderbijslag)

DUO
Bezoekadres: Kempkensberg 12 te Groningen (alleen na afspraak online)
DUO infolijn: 050 – 599 77 55