U vindt hieronder een zo volledig mogelijke lijst van adressen en contactgegevens van (overheids)-instanties in de Gemeente Groningen.

Brieven gericht aan Gedeputeerde Staten & College van B&W kunnen naar: 

De voorzitter van Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
College van burgemeester en wethouders, Postbus 981, 9700 AZ Groningen.

BELASTINGEN
GEMEENTE GRONINGEN, AFD. BELASTINGEN/TEAM INVORDERING
Bezoekadres: Harm Buiterplein 1 te Groningen
Postadres voor kwijtscheldingsverzoeken:
Gemeente Groningen, Antwoordnummer 235, 9700 VB Groningen
T 050 – 367 71 00 (voor informatie en afspraken over kwijtschelding)
Openingstijden: zonder afspraak maandag tot en met vrijdag 9.00 – 11.00 uur

ZORGLOKET GEMEENTE GRONINGEN
Bezoekadres: Kreupelstraat 1 te Groningen
T 050 – 367 42 00
Openingstijden: telefonisch: maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur
langskomen zonder afspraak: dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 – 11.00 uur

MEERKOSTENREGELING
Gemeente Groningen, Meerkostenregeling, Postbus 400, 9700 AK Groningen.

NORDELIJK BELASTINGKANTOOR (voor de gemeentelijke heffingen)
Bezoekadres: Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
Postadres voor kwijtscheldingsverzoeken:
Postbus 88, 9700 AB Groningen
T 088 – 787 9000

BELASTINGDIENST/KANTOOR GRONINGEN
Bezoekadres: Kempkensberg 12 te Groningen
Postadres: Postbus 418, 9700 AK Groningen
T 0800 – 0543

Belastingdienst/LIC, Postbus 2549, 6401 DA Heerlen
Belastingdienst/Toeslagen, Postbus 4510, 6401 JA Heerlen
Belastingdienst/Toeslagen, Antwoordnummer 21220, 6400 TG Heerlen
Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum,Verzoek persoonlijke betalingsregeling, Postbus 100, 6400 AC Heerlen
Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum,Verzoek berekening beslagvrije voet, Postbus 2549, 6401 DA Heerlen
T Belastingtelefoon: 0800 – 0543

RECHTSHULP
De eigen bijdrage voor rechtshulp bedraagt minimaal € 196,00 met een korting van € 53,00 als u eerst een bezoek brengt aan het Juridisch Loket, Coehoornsingel 4, 9711 BS Groningen (inloopspreekuren op maandag van 9.00 – 11.00 uur en donderdag van 14.00 – 16.00 uur). Het is verstandig vooraf te bellen met het Juridisch Loket, T 0900 – 8020 op werkdagen van 9.00 – 18.00 uur (€ 0,25 p/m)

SOCIALE VERZEKERINGSBANK
Bezoekadres: Cascadeplein 5 te Groningen
Postadres: Postbus 576, 9700 AN Groningen
T 050 – 316 90 20 (kinderbijslag) T 050 – 316 90 85 (AIO-aanvulling)
Postadres: Postbus 1244, 6040 KE Roermond
T 0475 – 36 80 40

CAK (Centraal Administratie Kantoor)
Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag
T 0800 – 1925 T 0800 – 0087

DUO
Bezoekadres: Kempkensberg 12 te Groningen (alleen na afspraak online)
T DUO infolijn: 050 – 599 77 55

WERKPLEIN
Bezoekadres: Harm Buiterplein 1 te Groningen (Europapark) Openingstijden: zonder afspraak op werkdagen van 9.00 uur – 13.00 uur
met afspraak op werkdagen van 13.00 uur – 17.00 uur
Algemeen postadres: Postbus 1125, 9701 BC Groningen
T 050 – 367 50 00 op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur

STARTKWALIFICATIE
Wie geen startkwalificatie heeft – dat is een opleiding op niveau mbo-2, havo of vwo – dient deze eerst te halen als hij daarvoor de capaciteiten heeft. Jongeren tot 23 jaar kunnen voor hulp bij het behalen van de startkwalificatie contact opnemen met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC), T 050 – 367 62 79 of mailen naar leerlingenzaken@groningen.nl. Jongeren tussen 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie kunnen contact opnemen met loket Leren en Werken via de mail groningen@lerenenwerken.nl, bellen met 050 – 751 91 71 of gaan naar het Werkplein.

UWV dan wel UWV WERKbedrijf
Op de webpagina Ik heb een voorziening nodig”  van het UWV kunt u de relevante aanvraagformulieren downloaden.
Bezoekadres: Stationsweg 10 te Groningen Openingstijden: op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur
Postadres: Postbus 11112, 9700 CC Groningen (kijk overigens altijd op het aanvraag- of wijzigingsformulier van het UWV voor het juiste postadres!)
T 0900 – 9294

MINIMALOKET

  • Minimaregelingen
  • Gratis en voordelige activiteiten voor kinderen en jongeren
  • Vragen over zorg en hulp

Klik hier om te kijken! https://gemeente.groningen.nl/minimaregelingen

WIJ-GRONINGEN

Ons dagelijks leven: school, opvoeding, werk, zorgen voor anderen, leuke dingen doen.
De meeste mensen regelen dat zelf. Toch heeft iedereen wel eens ondersteuning nodig.
Deze website geeft u informatie en advies over zorg en ondersteuning in de gemeente Groningen.

Gebundeld onder de naam ‘WIJ Groningen’.

ZORGINSTITUUT NEDERLAND
Regeling onverzekerden: Postbus 12023, 1100 AA Amsterdam ZO
T 0900 – 1485

Regeling wanbetalers: Postbus 22710, 1100 DE Amsterdam ZO
T 0900 – 0289

Ombudsman Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist
T 088 – 900 69 00

Geschillencommissie Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist
T 088 – 900 69 00

WONINGCORPORATIES
CHRISTELIJKE WONINGSTICHTING PATRIMONIUM
Bezoekadres: Peizerweg 136, 9727 AP Groningen
Postadres: Postbus 907, 9700 AX Groningen
T 050 – 529 99 99

DE HUISMEESTERS
Bezoekadres: Friesestraatweg 18, 9718 NH Groningen
Postadres: Postbus 546, 9700 AM Groningen
T 050 – 365 71 71

LEFIER
Bezoekadres: Gedempte Zuiderdiep 22, 9711 HG Groningen (Woonwinkel)
Postadres: Postbus 7104, 9701 JC Groningen
T 088 – 20 33 000

NIJESTEE
Bezoekadres: Damsterplein 1, 9711 SX Groningen (Damsterpoort)
Postadres: Postbus 447, 9700 AK Groningen
T 050 – 853 35 33

STEELANDE WONEN
Bezoekadres: De Verbetering 1 in Hoogkerk, 9744 DZ Hoogkerk
Postadres: Postbus 70120, 9704 AC Groningen
T 088 – 144 411