Van rijksoverheid.nl

Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon. Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee.

Zie voor alle categorieën en bedragen de bijlage (pdf).