Reactie Cliëntenraad op de:

Kadernota ‘invoering Participatiewet in de gemeente Groningen, Oktober 2014’, en het bijbehorende Raadsvoorstel.

Concluderend:

De CR is teleurgesteld dat het college de adviezen van de CR niet heeft overgenomen.

De visie en standpunten van de CR kunt u vinden in ons advies aan het college d.d. 14 oktober die aan deze brief is toegevoegd. Met uitzondering van het eerste punt, zoals u in bovenstaande tekst heeft kunnen lezen. Wij hopen dat de raad zich kan vinden in de door ons aangevoerde punten.

 

reactie Clientenraad op de invoering van de Participatiewet in Groningen, versie oktober 2014