Energietoeslag voor energieprijzen

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra geld krijgen (energietoeslag). Dit door de stijgende energieprijzen. Deze energietoeslag is € 800.

€ 500 extra? Het kabinet gaat € 500 extra geven aan mensen die de energietoeslag al hebben ontvangen. Het kabinet moet nog geld beschikbaar stellen. U hoeft geen aanvraag te doen voor het extra geld. Als de gemeente het geld van het kabinet krijgt, dan maken we dat automatisch over naar huishoudens die de energietoeslag al hebben gekregen. Wel kunt u de energietoeslag natuurlijk nog steeds aanvragen als u dat nog niet hebt gedaan. Meer is op dit moment nog niet bekend.

Wanneer hebt u recht?

Uw maandinkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Het gaat om één maand in de periode 1 januari 2022 tot 1 juni 2022. Verderop deze pagina staat een tabel waarin u de bedragen kunt vinden.

Wanneer hebt u geen recht

U hebt geen recht op de energietoeslag als u:

 • Dak- of thuisloos bent.
 • Jonger dan 21 jaar bent.
 • In een inrichting woont.
 • Student bent met recht op studiefinanciering (WSF 2000).

Misschien hebt u wel recht op bijzondere bijstand.

Tabel bijstandsnormen

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De bedragen zijn netto, maar inclusief vakantietoeslag

21 jaar tot AOW-leeftijd 120% van bijstandsnorm per maand
Alleenstaande (ouder) € 1.310,05
Echtpaar of samenwonend € 1.871,50

 

AOW-leeftijd of ouder 120% van bijstandsnorm per maand
Alleenstaande (ouder) € 1.455,67
Echtpaar of samenwonend € 1.971,05

Inkomen

Wat telt mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Inkomsten uit of in verband met werk of als zelfstandige.
 • Inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld rente/aandelen/cryptovaluta).
 • Inkomen uit vrijwilligerswerk meer dan € 180 per maand of € 1.800 per jaar.
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van één of meer kostgangers.
 • Socialezekerheidsuitkeringen.
 • Alimentatie.
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst.
 • Overige inkomsten (zoals gokinkomsten, giften/financiële bijdragen van derden).

Wat telt niet mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag.

Betaling energietoeslag

Een groot deel van de inwoners heeft inmiddels de toeslag automatisch betaald gekregen. Hebt u de toeslag niet gekregen? Dan kunt u deze toeslag zelf aanvragen.

Aanvragen energietoeslag

Heeft u de toeslag niet automatisch gekregen, maar u voldoet wel aan de voorwaarden? Dan kunt u zelf de energietoeslag aanvragen.

Gegevens

Om de energietoeslag aan te vragen heeft u nodig:

 • Uw DigiD.
 • Specificatie van één maandinkomen in de periode januari tot en met mei 2022.
 • Een kopie van uw bankpas of een afschrift van uw bankrekening. We betalen de energietoeslag op dit bankrekeningnummer.

Uw aanvraag moet uiterlijk 1 november 2022 door de gemeente Groningen zijn ontvangen.

Aanvragen > (inloggen met DigiD)

Controleer na uw aanvraag of u een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Kijk ook in uw spam mailbox. Als de aanvraag goed is doorgekomen krijgt u een zaaknummer.

We stellen u in het aanvraagformulier een aantal vragen. Zo kijken we of u recht hebt op de energietoeslag. Blijkt dat u geen recht hebt op de toeslag en wilt u de energietoeslag toch aanvragen? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 050 367 5000.

Hoe lang duurt het voordat u wat hoort over uw aanvraag?

We doen ons uiterste best om alle aanvragen binnen acht weken te beoordelen. We zien dat veel mensen tegelijk een aanvraag doen. Door drukte is het daarom mogelijk dat het wat langer duurt.

Bijzondere bijstand

Door de stijging van de energieprijzen kan de jaarafrekening of het maandelijks voorschotbedrag van uw energieleverancier flink hoger zijn. Hebt u geen recht op de energietoeslag of hebt u niet genoeg aan de € 800? Soms kunnen we u dan helpen met bijzondere bijstand. U kunt deze bijzondere bijstand zelf aanvragen.