Zie voor meer informatie over het uitvoeren van vrijwilligerswerk: 

Vrijwilligerswerk tijdens WW, ZIEKTEWET, WAO, WIA, WAJONG (oud)

Sinds 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. De organisatie moet daarvoor een ANBI-status of een SBBI status hebben. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Denk aan kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie.

Het is belangrijk om te weten dat om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers mag worden gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest.

Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. De organisatie moet daarvooer een ANBI-status of een SBBI status hebben.

De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50. De onkostenvergoeding van een vrijwilliger met een WW-uitkering mag niet meer zijn dan € 150 per maand, en niet meer dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld.