Het vakantiegeld wordt begin juni overgemaakt. Vakantiegeld wordt netto uitbetaald. Hoeveel vakantiegeld
u krijgt, hangt af vanƒƒ het aantal maanden dat u een uitkering hebt gekregen ƒof u hebt gewerkt.

Vordering of beslag

Hebt u een openstaande vordering bij de gemeente? Dan wordt dit met het vakantiegeld verrekend. U krijgt dan minder of geen vakantiegeld. Ligt er beslag op uw uitkering? Dan krijgt u geen vakantiegeld. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de beslaglegger.