Uitvoering van het armoedebeleid is een proces waarbij inkomens van mensen die onder de armoedegrens leven moeten worden rechtgetrokken en fundamentele waarden moeten veranderen. De fundamentele waarden van iedere stakeholder, niet alleen van de minima. Een verandering van inperking, betutteling, onmacht en uitzichtloosheid ombuigen naar perspectief is een gigantische verandering. Het bieden van perspectief vraagt om duidelijk in kaart te brengen wat de startpositie is en vervolgens te kijken naar de vervolgstappen.

Met het huidige voorliggende uitvoeringsplan armoedebeleid vraagt de Cliëntenraad zich af of de gemeente wel kennis heeft wat de dagelijkse financiële problemen zijn van mensen die al jaren onder de armoedegrens leven en de schulden die ze daarbij opgebouwd hebben. Zonder enig vorm van perspectief om.

 

Advies CR aangaande het perspectief actieplan tegende armoede 2015 2018 tussenstijdse stureing armoedebeleid en uitvoeringsplan armoedebeleid