De clientenraad heeft bij het plenaire overleg van 13 maart 2015 de volgende adviezen aangenomen.

 

Verordening Individuele inkomenstoeslag participatiewet 2015

Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Clientenraad Groningen 2015

 

na bespreking door het college van Burgemeester en Wethouder op 17 maart 2015, worden de verordeningen openbaar gemaakt.