Bijgaand een ‘schriftelijke mededeling’ van wethouder Diks.

Duidelijk is dat het advies van de Cliëntenraad niet wordt opgevolgd. Dit advies heeft de wethouder besproken in een niet-openbare bijeenkomst met de gemeenteraad op 17 juni j.l. In ons overleg met de wethouder van 23 juni is ons meegedeeld hoe de wethouder denkt de beperkte middelen te besteden. Er wordt niet zoals bij andere groepen die leiden onder de corona-crisis extra middelen gezocht. In dat overleg met de wethouder heeft de Cliëntenraad de verbazing uitgesproken dat er vanwege niet-uitgegeven en/of niet uit te geven (gereserveerde) middelen er maar circa € 65.000 beschikbaar zou zijn. Wij hadden het idee dat met name ook bij de stadsdeelbudgetten begroot geld in wijken niet wordt besteed omdat veel activiteiten niet doorgaan, niet door zijn gegaan.

Wij begrijpen niet dat een groot deel van het geld besteed wordt aan zomeractiviteiten. Vanuit bestaande budgetten worden zomeractiviteiten georganiseerd en gefinancierd. Veel daarvan zijn gecancelled; er zou dus bestaand budget meten zijn voor de organisatie van zomeractiviteiten. Waarom daar dus extra geld heengaat om (vooral eerder geplande) activiteiten te organiseren, is ons een raadsel.

Het is daarnaast wel erg mager om een bijzin uit ons advies (over het Warenhuis Groningen) te formuleren als een ‘advies’ van de Cliëntenraad.