De instelling van de Cliëntenraad is geregeld in een door de gemeente vastgestelde verordening. De meest recente is uit 2015.

Verordening Cliëntenraad 2015