Voor de zoveelste keer neemt het Projectteam TmP (de ambtelijke werkgroep die aan de armoedenota Toekomst met Perspectief werkt; vandaar TmP) de Cliëntenraad niet serieus. De Cliëntenraad heeft daar al eerder intern over geklaagd, maar er is geen verbetering opgetreden. Integendeel. In de laatste bijeenkomst werd zelfs door een lid verkondigd dat de Cliëntenraad helemaal niet over het armoedebeleid zou gaan, daar helemaal niets over te zeggen heeft. Waarom dan wel met de Cliëntenraad in de afgelopen jaren is overlegd, bleef uiteraard in de lucht hangen.

Omdat hiermee de maat vol is, heeft de Cliëntenraad bijgaande brief naar de wethouder gestuurd.