De Cliëntenraad Groningen wil Hans de Boer van VNO NCW graag uitnodigen om met elkaar in een gesprek in een positieve dialoog te komen. Wij denken namelijk dat de BV Nederland daar meer aan heeft, dan uitkeringsgerechtigden uit maken voor ‘Labbekakken’.

Ondanks dat er voor de woorden excuses zijn gemaakt, blijft het gevoel van de uitspraak hangen. Het is namelijk niet een keuze om in een uitkeringssituatie te komen of te verblijven. De omstandigheden waaronder mensen in de bijstand komen zijn zeer divers en van meerdere factoren afhankelijk. En veel van deze mensen willen graag (weer) aan het werk!

 
Wij van de Cliëntenraad Groningen, willen daarom Hans de Boer en zijn achterban oproepen om samen met onze achterban (de mensen met een uitkering) constructief in gesprek te gaan om elkaar beter te kunnen begrijpen. Daar worden we allemaal beter van!

 

Het standpunt van VNO NCW geeft aan dat de situatie waarin mensen met een uitkering zich bevinden voor hen onbekend terrein is. Dat kan en mag niet langer voortduren. Hierdoor zal er ook een betere aansluiting gevonden kunnen worden tussen potentiële werkgevers en mensen die op zoek zijn naar werk en wordt ook de verantwoordelijkheid van de werkgevers en die van de mensen in een uitkeringssituatie helder gemaakt om zo meer mensen aan het werk te krijgen.

 
Wij nodigen Hans de Boer uit de handschoen op te pakken en in Groningen langs te komen voor een constructief gesprek!