Het gecombineerde jaarverslag 2017/2018 van de Cliëntenraad is gereed.