Vanmiddag vergaderde de gemeenteraadscommissie Werk en Inkomen over het nieuwe armoedebeleid ‘Toekomst met Perspectief’.

In totaal waren er 9 insprekers, waaronder de Cliëntenraad. De hele commissie is terug te kijken op de gemeentesite. De bijdrage van de Cliëntenraad staat hieronder.