Hierbij doen we jullie onze reactie op jullie raadsvoorstel “Harmonisatie Cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie”en ons advies om te komen tot een verordening voor de Cliëntenraad toekomen, die het behoud van haar onafhankelijkheid, de opgebouwde expertise en een ledenbestand dat representatief is voor de doelgroep borgt.
In de hoop op een goed gezamenlijk gedragen oplossing