Groningen,  april 2018

Aan (de) politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen op 21 november 2018.

Beste mensen,

Door de fusie van de gemeente Groningen met Ten Boer (en Haren) zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Groningen op een afwijkend tijdstip, op 21 november a.s.

De Cliëntenraad Groningen – die zich inzet voor de meer dan 10.000 bijstandgerechtigden in de (huidige) gemeente Groningen – heeft een aantal voor haar belangrijke zaken geformuleerd en als bijlage bij dit schrijven gevoegd.

We hopen dat u in uw verkiezingsprogramma daar aandacht aan wilt schenken.

Met vriendelijke groet,

Cliëntenraad Groningen

Werk & Inkomen