Ter verduidelijking.

‘Toekomst met Perspectief’ is een zogenaamde kadernota over het armoedebeleid voor de komende jaren, misschien wel 10 jaar. In een raadsvoorstel leggen B&W dit voor aan de gemeenteraad. In dat raadsvoorstel gaat het college ook in op de adviezen die ze heeft gekregen en geeft ze daar commentaar op. Zo ook op de beide adviezen van de Cliëntenraad op dit onderwerp.

Onderstaande brief is de reactie op hoofdlijnen van de Cliëntenraad op het raadsvoorstel.