met onder meer de volgende punten

 

Collegebrieven Implementatie_wet_taaleis_Participatiewet, Concept-brieven over Stadadviseert

Inventarisatie welke punten we met de raadsleden willen bespreken na de zomervakantie?

 

agenda plenair 17 juni 2016