De Cliëntenraad is in de afgelopen maanden betrokken geweest bij de totstandkoming van een nieuwe aanpak voor het bestrijden van armoede. Er ligt nu een nota ‘Toekomst met Perspectief‘ met als ondertitel ‘naar een levende en lerende aanpak van armoede in de gemeente Groningen’. De nota beschrijft in feite alleen de manier waarop de gemeente haar ambitie ‘het doorbreken van de armoede-overdracht van ouder op kind; alle kinderen krijgen dezelfde kansen‘ in de komende jaren wil aanpakken.

Volgens de planning bespreekt de Raadscommissie Werk en Inkomen de nota op 18 september. Een week later staat bespreking in de Gemeenteraad op de rol.

De nota staat vol voornemens, maar nagenoeg nergens wordt dat concreet gemaakt. Dat is dan ook de kern van het advies wat de Clientenraad heeft gemaakt. Zie hieronder voor het – uitgebreide – advies. Wellicht is niet alles direct voor iedereen duidelijk omdat de nota (nog) niet openbaar is, maar lezing maakt naar ons idee duidelijk dat we grote zorgen hebben bij de huidige aanpak. Het perspectief voor wie nu in armoede leeft, blijft voorlopig onzeker, onzeker omdat niet duidelijk is welke van de huidige voorzieningen en maatregelen blijft. Er komen nieuwe criteria – die moeten nog bedacht – maar welke consequenties die hebben is onzeker. Ook moeten de bezuinigingen nog worden verwerkt.

Naast de nota – die nog moet worden vastgesteld – is ook al vast een tweede voorstel verschenen. Een voorstel waarin staat aan welke voorwaarden subsidies vanaf 1 januari aanstaande moeten voldoen. Met deze ‘wijziging nadere regels Armoedebeleid gemeente Groningen’ wordt niet alleen een voorschot genomen op een positief besluit op de nota, maar ook in deze nadere regels zijn de criteria voor subsidieverlening ook uiterst ruim en vaag geformuleerd. Ook hierover heeft de Cliëntenraad een advies uitgebracht om tot uitstel van besluitvorming over te gaan.

De adviezen zijn inmiddels naar het college van B&W verzonden. In het raadsvoorstel wat bij deze nota verschijnt geeft het college dan aan wat ze met die adviezen doet.