De Cliëntenraad heeft bijgaand advies uitgebracht over het Werkprogramma 2020-2022.

In het collegeakkoord was al aangekondigd dat het college met een programma zou komen om 500 mensen extra te activeren. Inmiddels leert het Werkprogramma dat dit niet alleen een aanvulling is op de bestaande dienstverlening, maar ook tot verbetering daarvan moet zorgen. De Cliëntenraad is dan ook blij verrast over dit uitgebreide en informatieve voorstel. Naast lof hebben we ook een aantal kanttekeningen bij onderdelen.