De Cliëntenraad heeft een positief advies gegeven op het voorstel tot verhoging van de individuele studietoeslag.