De Cliëntenraad geeft een advies uitgebracht over de indicatoren m.b.t. het armoedebeleid.

Dat klinkt misschien wat onduidelijk, maar de gemeente heeft op basis van de armoedenota van eind 2019, ‘Toekomst met Perspectief’ geheten, indicatoren bedacht die van belang zijn om de doelen uit die nota te bereiken. Het gaat dan om indicatoren bij de missie, de 2 strategische doelen en de 6 tactische doelen uit die nota.

De Cliëntenraad vindt het erg mager als dit het resultaat is van bijna een jaar nadenken. Er zijn nog steeds geen doelen, geen evaluatiemomenten en pas op zijn vroegst eind 2021, maar dat kan ook 2022 worden, is de uitkomst van metingen bekend. Oftewel, voor de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2022 wordt eigenlijk alleen maar papieren beleid gemaakt. Het mag en moet van de Cliëntenraad wat sneller. De vooruitzichten voor mensen in de bijstand en in de armoede zijn al niet zo best. De gevolgen van de corona-pandemie die op de armste mensen drukken, de verlaging van de bijstand vanaf 2021, de forse huurverhogingen die dit kabinet accepteert. De gemeente mag wel wat meer doen met wat meer snelheid.

Over de indicatoren heeft de Cliëntenraad ook veel vragen. Die zijn als bijlage bij het advies gevoegd.