De Cliëntenraad heeft in de afgelopen weken meermalen geschreven over de plannen van het college voor een ‘nieuwe’ Cliëntenraad. Vanwege de herindeling met Ten Boer en Haren moet er een nieuw Verordening komen die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. In die Verordening staat beschreven waar de Cliëntenraad voor is en wat die doet, wie er in zitten en ook hoe de relatie met de gemeente is.

De huidige Cliëntenraad vindt dat de plannen van het college een grote verslechtering. De onafhankelijkheid van de Cliëntenraad staat op het spel; de gemeente krijgt een veel te grote vinger in de pap bij de totstandkoming.

In bijgaand advies adviseert de Cliëntenraad het college om terug te komen op haar besluit(en).