De Cliëntenraad (CR) heeft een uitgebreid advies uit gebracht over de invoering van Schakelkans als re-integratie-instrument.

In dat advies gaat de CR in op de – op zijn zachtst gezegd – bijzondere gang van zaken rond de evaluaties van flextensie, de rol van de CR hierbij en het in mei 2018 uitgebrachte advies hierover. Ons oordeel over Schakelkans, dat op hoofdlijnen hetzelfde is als flextensie, is dan ook gelijk. In de motivatie voor Schakelkans zien we ook de tegenstrijdigheid. De klussen voor Schakelkans betreffen volwaardig werk, maar er wordt niet volwaardig betaald, ondanks dat dit een harde voorwaarde zou zijn.

We adviseren dan ook tegen invoering. Het hele advies – inclusief ons advies uit 2018 als bijlage – is hieronder als pdf te vinden.