De Cliëntenraad heeft op verzoek van wethouder Diks deelgenomen aan een overleg om met voorstellen te komen om – in het kader van armoedebestrijding – extra noodzakelijke (verlichtende) maatregelen te bedenken. Dit omdat in deze coronatijd mensen in armoede ook zwaar getroffen zijn en worden doordat voor hen bestaande voorzieningen niet gebruikt kunnen worden.

De Cliëntenraad heeft in dat overleg bijgaand voorstel ingebracht dat inmiddels als advies naar het college is gegaan.