De Cliëntenraad heeft een aanvulling geschreven op haar advies om extra maatregelen voor minima in tijden van corona (advies 2020-08). In deze aanvulling staat dat de Cliëntenraad weliswaar om een forse investering vraagt, maar dat naast extra geld ook uit bestaand budget een flink deel van de dekking is te vinden.