Op 11 oktober vergaderde de raadscommissie Werk en Inkomen over de collegebrief ‘Borging project Kansen in Kaart’.

De hele vergadering is terug te zien via de gemeentesite bij de volgende link:

https://groningen.raadsinformatie.nl/vergadering/378847/commissie%20Werk%20en%20Inkomen%2011-10-2017

Vanaf 1.08.45 spreekt Hans Alderkamp namens de Clientenraad in en vanaf 2.02.30 doet wethouder Mattias Gijsbertsen de toezegging dat de vier adviezen van de Cliëntenraad worden overgenomen.