Op verzoek van wethouder Diks heeft de Cliëntenraad een advies uitgebracht over de inzet van armoedemiddelen: zie ons advies CRA 2020-02 van 1 maart.

In de brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp wordt hier met geen woord over gerept. Niet dat de Cliëntenraad om advies is gevraagd, niets over de inhoud daarvan en niets over wat het college daarvan vindt.

Gezien de discussie voor de jaarwisseling over een nieuwe Cliëntenraad en de ook door het college uitgesproken waardering voor het werk van de Cliëntenraad, gaan we er maar vanuit dat dit een eenmalige vergissing is.

Een brief met die strekking is naar de wethouder gestuurd en gaat hierbij.