Sinds 1 jan. 2022 kunnen studiekosten niet meer van de belasting worden afgetrokken. Dit kan een aanzienlijke lastenverzwaring betekenen.

Om hieraan  tegemoet te komen, is een nieuwe is een nieuwe regeling gekomen waar € 1.000,– beschikbaar wordt gesteld.

Lees meer over deze regeling op Iedereen die dat wil, kan vanaf 1 maart 1.000 euro krijgen voor een opleiding | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

 

 

bron: Nu.nl 21-04-2022