In 2016 hebben we gekeken of we de verschillende regelingen konden harmoniseren om het zo voor de gemeente en burger transparanter en efficiënter te maken. Dat is helaas niet gelukt. Ook in 2017 gaan we kijken…

Reactie College over de collectieve zorgverzekering en harmonisering inkomensregelingen